גלריית השלום - תערוכות קודמות

צירים ומסמרים, פעולות במרחב